wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała
ul. Warszawska 45
Centrala: 33 499-84-00
fax:33 499-84-01

us2472@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015KOMUNIKATY o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego - A R C H I W U M
Informacja o zużytych składnikach majątku ruchomego
Nr KAO-235/4/09

Nr KAO-235/4/10                                                          Bielsko-Biała, dnia 22 czerwca 2010 r.

 

Informacja o zużytych składnikach majątku ruchomego

  

Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej, na podstawie par. 38 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym (Dz. U. Nr 191, poz. 1957) informuje, że posiada do nieodpłatnego przekazania na czas nieoznaczony, bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu, 10 szt. terminali MF-ABA-X2.

Sprzęt jest sprawny, od roku jednak nie jest wykorzystywany przez pracowników, zatem dla tut. Urzędu jest sprzętem zbędnym.

W przypadku zainteresowania nieodpłatnym przekazaniem, należy złożyć pisemny wniosek do Naczelnika Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej, w terminie do dnia 28 czerwca 2010r.

Wszelkich informacji udziela Pan Witold Kogut            tel. 0-33 499 84 62.

 

 

                                                                                        W oryginale podpisała:

                                                                                       Z upoważnienia Naczelnika Urzędu

                                                                                      Zastępca Naczelnika Urzędu

                                                                                      (Alicja Pająk)To jest strona ARCHIWALNA Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ drugi-slaski-urzad-skarbowy-w-bielsku-bialej

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!