WZORY WNIOSKÓW

Opis

plik do pobrania

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązania spadkodawcy (zgodnie z art.306f Ordynacji Podatkowej) 

Wniosek_zas_s.rtf

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości wpłaconych zaliczek na podatek  

Wniosek_wysokosc_wplat.rtf

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązań zbywającego ZAS-Z (zgodnie z art. 306g Ordynacji Podatkowej)  

Wniosek_zas_z.rtf

Wniosek o wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości dla spółki i organizacji  

Wniosek_niezal_spolka.rtf

Wniosek o wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości osoby fizycznej  

Wniosek_niezal_osfiz.rtf

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości dochodu

wniosek_zas_doch1.pdf

Wniosek o wydanie zaświadczenia dla podatników prowadzących działalność, uzyskujących dochody z najmu, dzierżawy

wniosek_zas_doch2.pdf