NACZELNIK DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO                                    V Ds 20/08/Spc III 7241-2/10/MK

W BIELSKU-BIAŁEJ                                                                                                                                   E 320657

UL. GEN. MACZKA 73

43-300 BIELSKO-BIAŁA

 

OGŁOSZENIE O NABYCIU Z WOLNEJ RĘKI

 

            Na podstawie art. 108 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 229 poz. 1954 z dnia 23 listopada 2005r. ze zm.) tutejszy organ egzekucyjny ogłasza sprzedaż ruchomości należących do:

 

KUJAWIŃSKI WŁODZIMIERZ

 

Przedmiotem sprzedaży są wyszczególnione ruchomości zajęte w dniu 13.05.2010 roku:

Poz.

Wyszczególnienie/opis

Ilość

Wartość szacunkowa

1.

CEGŁA SILIKATOWA PEŁNA BIAŁA

250 x 120 x 65 mm

155923 szt.

1,00 zł/szt.

 

            Licytacje publiczne na podstawie art. 105 § 1 w/w ustawy wyznaczone na wcześniejsze terminy odbyły się i nie doprowadziły do sprzedaży zajętych ruchomości.

            Sprzedaż w/w ruchomości odbędzie się dnia 16 lutego 2011 roku o godzinie 11:00 pod adresem: PISARZOWICE, UL. BRZOZOWA 4.

            Ruchomości te można oglądać w dniu sprzedaży w godzinach 10:00-11:00, w miejscu sprzedaży tj. Pisarzowice, ul. Brzozowa 4.

            Tutejszy organ egzekucyjny przyzna prawo własności tym oferentom, którzy zaproponują najwyższą cenę, jednak nie niższą niż 1/3 wartości szacunkowej i jednocześnie dokonają zapłaty.

 

Informacji udziela się pod numerem telefonu: (0-33) 499-81-02

 

Wytworzył : Aleksandra Olszowska

Zatwierdził : Komornik Skarbowy – Jacek Pustoszkin