W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami dotyczącymi terminu składania informacji CIT-ST i CIT-ST/A Naczelnik Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej informuje, iż zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) przedmiotowe  informacje roczne składane są łącznie z zeznaniem CIT-8 (art. 27 ust. 1  ww. ustawy).