Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

 

43-300 Bielsko-Biała                                                        ul. Warszawska 45

Centrala : (033) 499-84-00                                                                                                             NIP:  547-19-90-275

Fax: (033) 499-84-01                                                                                                                     REGON :072884840

Fax zaświadczenia : (033) 499-84-53

www.isnet.katowice.pl/us/bielsko2s.htm                                                               e-mail:us2472@sl.mofnet.gov.pl

 

Nr KAO-251/3/08                                                                 Bielsko-Biała, dnia 18 sierpnia 2008 r.

 

 

           

                                              

Dotyczy: zmiany do SIWZ na dostawę wkładów drukujących do drukarek.

 

Na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.:Dz.U.Nr 223 z 2007 r., poz.1655) wprowadza się zmianę do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr KAO-251/3/08 z dnia 8 sierpnia 2008 r. na dostawę wkładów drukujących do drukarek.

Zmienia się załącznik nr 1 Formularz cenowy do SIWZ.

Nowy Formularz cenowy załącza się do niniejszego pisma.

 

Zał.1.

 

                                                                                              W oryginale podpisała:

                                                                                                       p.o.Naczelnika Urzędu

                                                                                                       (Henryka Szweblik)