Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

 

43-300 Bielsko-Biała                                                        ul. Warszawska 45

Centrala : (033) 499-84-00                                                                                                             NIP:  547-19-90-275

Fax: (033) 499-84-01                                                                                                                     REGON :072884840

                                                                           Fax zaświadczenia : (033) 499-84-53

www.isnet.katowice.pl/us/bielsko2s.htm                                                               e-mail:us2472@sl.mofnet.gov.pl

 

Nr KAO-251/5/08                                                                                                                                           Bielsko – Biała, dnia 24 listopada 2008 r.

 

 

 

 

Przedłużenie terminu składania ofert

 

W związku z wniesieniem protestu na postanowienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zmiana z dnia 20.11.2008r.) nr j.w. z dnia 7.11.2008 r. w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego, na podstawie 180 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 223 z 2007 r., poz.1655 z późn. zm.) przedłużam termin składania ofert do dnia 1 grudnia 2008 r. do godz.12.00.

 

                                                                                   W oryginale podpisał:

                                                                                   p.o. Naczelnika Urzędu

                                                                                   (Henryka Kubica)