Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

 

43-300 Bielsko-Biała                                                        ul. Warszawska 45

Centrala : (033) 499-84-00                                                                                                                                                              NIP:  547-19-90-275

Fax: (033) 499-84-01                                                                                                                                                                        REGON :072884840

Fax zaświadczenia : (033) 499-84-53

www.isnet.katowice.pl/us/bielsko2s.htm                                                                                                               e-mail:us2472@sl.mofnet.gov.pl

 

Nr KAO-251/3/07                                                                                                               Bielsko-Biała, 29 listopada 2007r.

 

 

           

                                              

Dotyczy: zmiany do SIWZ na dostawę sprzętu komputerowego do Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego

w Bielsku-Białej.

 

Na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.:Dz.U.Nr 164 z 2006 r., poz.1163 ze zm.) wprowadza się zmianę do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr KAO-251/3/07 z dnia 19 listopada 2007 r. na dostawę sprzętu komputerowego.

 

W załączniku nr 1 do SIWZ „Specyfikacja techniczna i kosztorysowa” – część I:

 

1. w punkcie 1. Drukarka/xero/skaner kolorowy

    dodaje się poz.13.

   

13.

Gwarancja producenta

24 miesiące

...................................... 

 

2. w punkcie 2. Laptop

    - poz.10 otrzymuje brzmienie:

10.

Gwarancja producenta

24 miesiące

....................................

 

    - dodaje się poz.11.

11.

Norma ISO 14001

Tak 

.......................................

 

3. w punkcie 3. Laptop

    - poz.10 otrzymuje brzmienie:

10.

Gwarancja producenta

24 miesiące

...............................

 

    - dodaje się poz.11.

11.

Norma ISO 14001

Tak

....................................

 

4. w punkcie 6. Serwer

    - poz.10 otrzymuje brzmienie:

10.

Gwarancja producenta

2 lata

.........................................

 

    - dodaje się poz.13, 14 i 15

13.

Obudowa

Tower

....................................

14.

Obsługa beznarzędziowa

Tak

....................................

15.

Norma ISO 14001

Tak

....................................

 

 

W załączniku nr 2 do SIWZ „Specyfikacja techniczna i kosztorysowa”– część II:

 

1. w punkcie 1. Monitor LCD 17”  poz. 10 otrzymuje brzmienie:

10.

Gwarancja producenta

36 miesięcy

.................................................

 

2. w punkcie 2. Monitor LCD 22” poz.12 otrzymuje brzmienie:

12.

Gwarancja producenta

36 miesięcy

.................................................

 

 

                                                                                   W oryginale podpisała:

                                                                                   p.o.Naczelnika Urzędu

                                                                                   (Henryka Szweblik)