Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

43-300 Bielsko-Biała                                                                                        ul. Warszawska 45

Centrala : (033) 499-84-00                                                                              NIP:  547-19-90-275

Fax: (033) 499-84-01                                                                                      REGON :072884840

Fax zaświadczenia : (033) 499-84-53

www.isnet.katowice.pl/us/bielsko2s.htm                                                                                                                                            e-mail:us2472@sl.mofnet.gov.pl

 

Nr KAO-252/3/08                                                                      Bielsko – Biała, dnia 22 sierpnia 2008r.

 

Dot. zmiany terminu składania ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę wkładów drukujących do drukarek.

 

Na podstawie art.38 ust.6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.:Dz.U.nr 223 z 2007r., poz.1655), w związku z modyfikacją Specyfikacji istotnych warunków zamówienia Nr KAO-251/3/08 z dnia 8 sierpnia 2008 r. przedłuża się termin składania ofert do dnia 27 sierpnia 2008 r. godz.12.00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz.12.30.

 

                                                                                   W oryginale podpisała:

                                                                                  p.o. Naczelnika Urzędu

                                                                                    (Henryka Szweblik)