Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

43-300 Bielsko-Biała                                                                                        ul. Warszawska 45

Centrala : (033) 499-84-00                                                                                                 NIP:  547-19-90-275

Fax: (033) 499-84-01                                                                                                         REGON :072884840

Fax zaświadczenia : (033) 499-84-53

www.isnet.katowice.pl/us/bielsko2s.htm                                                                                                              e-mail:us2472@sl.mofnet.gov.pl

 

Nr KAO-251/3/08                                                                                         Bielsko-Biała, dnia 22 sierpnia 2008 r.

 

Dotyczy: zmiany do SIWZ na dostawę wkładów drukujących do drukarek.

 

Na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.:Dz.U.Nr 223 z 2007 r., poz.1655) wprowadza się zmianę do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr KAO-251/3/08 z dnia 8 sierpnia 2008 r. na dostawę wkładów drukujących do drukarek.

W zał. nr 1 Formularz cenowy do SIWZ zmienia się dane w trzech pozycjach:

 

Model drukarki

‘Part nr’ wg producenta sprzętu

Wydajność

str./wkład

Ilość zamawianych tonerów

Cena jednostkowa

Cena

ogółem

HP 2840 (komplet tonerów-czarny, czerwony, niebieski, żółty + bęben)

Q3961A

Q3960A

Q3963Q

Q3962Q

Q3964A (bęben)

4000

5000

4000

4000

czerń 20000

kolor 5000

1

 

 

HP Officejet H470 (komplet: czarny +kolor)

C8765EE

C9363EE

450

560

5

 

 

Brother MFC8860 DN-bęben

DR-3100

25000

10

 

 

 

                                                                                              W oryginale podpisała:

                                                                                             p.o. Naczelnika Urzędu

                                                                                                (Henryka Szweblik)