Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

 

43-300 Bielsko-Biała                                                        ul. Warszawska 45

Centrala : (033) 499-84-00                                                                                                                                                                                                                                                                  NIP:  547-19-90-275

Fax: (033) 499-84-01                                                                                                                                                                                                                                                                            REGON :072884840

Fax zaświadczenia : (033) 499-84-53

www.isnet.katowice.pl/us/bielsko2s.htm                                                                                                                                                                                                                  e-mail: us2472@sl.mofnet.gov.pl

 

Nr KAO-251/1/08                                                                                                                                                         Bielsko–Biała, dnia 10.01.2007

 

 

 

 

Wykonawca zwrócił się z następującym wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ na „Ochronę osób, mienia, budynku Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej oraz przeglądy i konserwację instalacji antywłamaniowej i przeciwpożarowej”:

 

„Proszę o podanie ilości sztuk niżej wymienionych urządzeń:

 

   - czujek dymu DOR 35,

   - klap oddymiających,

   - siłowników łańcuchowych,

   - przycisków oddymiania i przewietrzania,

   - ręcznych ostrzegaczy pożaru.”

 

Działając zgodnie z art.38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.:Dz.U.nr 223 z 2007 r., poz.1655) przekazuje się następującą odpowiedź:

 

   - czujek dymu DOR 35 – 130 szt.,

   - klap oddymiających – 1 szt.-okno uchylne,

   - siłowników łańcuchowych – 1 szt.

   - przycisków oddymiania i przewietrzania – 4,

   - ręcznych ostrzegaczy pożaru – 8 szt.

 

 

                                                                                    W oryginale podpisała:

                                                                                   p.o. Naczelnika Urzędu

                                                                                   (Henryka Szweblik)