Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

 

43-300 Bielsko-Biała                                                        ul. Warszawska 45

Centrala : (033) 499-84-00                                                                                                                                                                                                  NIP:  547-19-90-275

Fax: (033) 499-84-01                                                                                                                                                                                                            REGON :072884840

Fax zaświadczenia : (033) 499-84-53

www.isnet.katowice.pl/us/bielsko2s.htm                                                                                                                                                  e-mail:us2472@sl.mofnet.gov.pl

                       

Nr KAO-251/5/08                                                                                                     Bielsko – Biała, dnia 4 grudnia 2008r.

 

                                              

                                                                           

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w przetargu nieograniczonym na „Dostawę sprzętu komputerowego dla Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej”

 

 

Na podstawie art.92 ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U.nr 223 z 2007 r., poz.1655 ze zm.) informuję, że w przetargu nieograniczonym na „Dostawę sprzętu komputerowego” złożono następujące oferty nie podlegające odrzuceniu:

Część I

1. ESCO Firma Prywatna Marek Heinrich 43-300 Bielsko-Biała, ul. Budowlanych 1 – jedyne kryterium cena – 95,73 punktów

2. AF SEKO Sp. z o.o. 43-300 Bielsko-Biała, ul. Bogusławskiego 17 - jedyne kryterium cena - 100 punktów,

3. TTI B. Słaboszewski, J. Słaboszwski, M. Słaboszewska S.J. 43-316 Bielsko-Biała, ul. Partyzantów 65A – jedyne kryterium cena – 93,92 punkty,

 

Wybrano ofertę firmy AF SEKO Sp. z o.o. 43-300 Bielsko-Biała, ul. Bogusławskiego 17, która zaproponowała najniższą cenę i w związku z tym uzyskała najwyższą ilość punktów.

 

Część II

1.ESKOM E.i S. Niklewicz S.J. 00-138 Warszawa, ul. Zimna 2 – jedyne kryterium cena – 96,18 punktów,

2.AF SEKO Sp. z o.o. 43-300 Bielsko-Biała, ul. Bogusławskiego 17 - jedyne kryterium cena - 100 punktów.

 

Wybrano ofertę firmy AF SEKO Sp. z o.o. 43-300 Bielsko-Biała, ul. Bogusławskiego 17, która zaproponowała najniższą cenę i w związku z tym uzyskała najwyższą ilość punktów.

 

Część III

1.NETCOM Sp.z o.o. 53-120 Wrocław, ul. Jarzębinowa 22/1 – jedyne kryterium cena – 88,45 punktów,

2.SFERIS Sp.z o.o. 00-773 Warszawa, ul. Dolna 15 – jedyne kryterium cena – 82,83 punkty,

3. ESCO Firma Prywatna Marek Heinrich 43-300 Bielsko-Biała, ul. Budowlanych 1 – jedyne kryterium cena – 84,67 punkty,

4. AF SEKO Sp. z o.o. 43-300 Bielsko-Biała, ul. Bogusławskiego 17 - jedyne kryterium cena - 100 punktów

5. TTI B. Słaboszewski, J. Słaboszwski, M. Słaboszewska S.J. 43-316 Bielsko-Biała, ul. Partyzantów 65A – jedyne kryterium cena – 83,88 punkty,

 

Wybrano ofertę firmy AF SEKO Sp. z o.o. 43-300 Bielsko-Biała, ul. Bogusławskiego 17, która zaproponowała najniższą cenę i w związku z tym uzyskała najwyższą ilość punktów.

 

                                                                                   W oryginale podpisała:

                                                                                   p.o. Naczelnika Urzędu

                                                                                   (Henryka Kubica)