Zawiadomienie o wyborze oferty

Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej informuje, że w wyniku oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na roboty remontowe w budynku Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej, ul.Warszawska 45, wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego „Beskid-Holding”Sp.z o.o. 43-300 Bielsko-Biała, ul.Żywiecka 13. Cena oferty: 121.077,55 zł.

24.12.2004