Ogłoszenie o wyborze oferty

Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej informuje, że w wyniku oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na ochronę osób, mienia i budynku Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej, ul.Warszawska 45 oraz przeglądy i konserwację instalacji antywłamaniowej i przeciwpożarowej, wybrano ofertę Spółdzielni „Domena” 43-316 Bielsko-Biała, ul.Kustronia 39.
Cena oferty: 5.760,10 zł.

15.03.2005