Ogłoszenie o wyborze oferty

Nr KAO-251/5/05                                                                                                            
 Bielsko-Biała, 2005-09-22


Ogłoszenie o wyborze oferty

Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej informuje, że w wyniku oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania, wybrano:
- na część I – ofertę firmy DeYgrek S.C. Henryk, Beata Hudy
43-190 Mikołów
Pl.Ks.Karpeckiego 3
Cena oferty: 47.538,00 zł,

- na część II – ofertę firmy Centrum Komputerowe „Planeta”
Marcin Dejas
43-100 Tychy
ul.Filaretów 21
Cena oferty: 8.052,00 zł.

W oryginale podpisał
Naczelnik Urzędu
(Dariusz Piecuch)

23.09.2005 R.