Nr KAO-251/6/05                                                                                                     Bielsko-Biała, 2005-12-07

                                         

Ogłoszenie o wyborze oferty

 

Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej informuje, że w wyniku oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów biurowych, wybrano ofertę Sp. z o.o. „Partner w Biurze” 41-803 Zabrze ul. Ogrodowa 5 Filia w Bielsku-Białej, ul. Piłsudskiego 27.

 Cena oferty: 75.988,59

                                                                                                                                W oryginale podpisał

                                                                                                                                   Naczelnik Urzędu

                                                                                                                                   Dariusz Piecuch

08.12.2005