Nr KAO-251/7/05                                                                                                     Bielsko-Biała, 2005-12-07

                                         

Ogłoszenie o wyborze oferty

 

Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej informuje, że w wyniku oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz wdrożenie środowiska Office-System, wybrano:

-         na część I - ofertę firmy DeYgrek S.C. Henryk, Beata Hudy

                        Pl.Ks.Karpeckiego 3 43-190 Mikołów

 Cena oferty: 66.261,00

-         na część II – ofertę firmy Systems Edukacja

                          ul.Zielna 39  00-108 Warszawa

 Cena oferty: 73.000,00

                                                                                                                                W oryginale podpisał

                                                                                                                                   Naczelnik Urzędu

                                                                                                                                   Dariusz Piecuch

08.12.2005