Nr KAO-251/1/06                                                                                                                                                                  Bielsko-Biała, 2006-04-05

 

 Ogłoszenie o wyborze oferty

 

Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej informuje, że w wyniku oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na ochronę osób, mienia, budynku DŚUS w Bielsku-Białej oraz przeglądy i konserwację instalacji antywłamaniowej
i przeciwpożarowej
,  wybrano ofertę Sp.z o.o. „ELKOMEX-98”
43-300 Bielsko-Biała ul.Sobieskiego 24.

 

Cena oferty: 6.585,56 zł.

 

Wytworzyła: Anna Kromczyk

Wprowadził: Piotr Osior

W oryginale podpisał Naczelnik Urzędu Dariusz Piecuch