Nr KAO-251/3/05                                                                                   Bielsko-Biała, 2005-08-05

 

    Ogłoszenie o wyborze oferty

 

Drugi  Śląski  Urząd  Skarbowy  w  Bielsku-Białej  informuje, że  w  wyniku  oceny  ofert  złożonych  w  przetargu  nieograniczonym  na  dostawę  oraz regenerację  tonerów  do  drukarek, wybrano  zarówno  na  I  część  zamówienia, jak  i  II  część  ofertę Sp. z o.o. Partner  w  Biurze  43-300  Bielsko-Biała, ul. Piłsudskiego  27.

 

Cena oferty I część: 24.960,85 zł,

Cena oferty II część: 11.926,29 zł.

 

                        

                                                                  W oryginale podpisał

                                                                    Naczelnik Urzędu

                                                                    (Dariusz Piecuch)