Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

 

43-300 Bielsko-Biała                                                     ul. Warszawska 45

Centrala : (033) 499-84-00                                                                                                             NIP:  547-19-90-275

Fax: (033) 499-84-01                                                                                                                     REGON :072884840

Fax zaświadczenia : (033) 499-84-53

www.isnet.katowice.pl/us/bielsko2s.htm                                                                   e-mail:us2472@sl.mofnet.gov.pl

 

Nr KAO-251/9/10                                                                                                                                                                                                                                                                            Bielsko – Biała, dnia 5.11. 2010 r.

 

 

 

 

Zgodnie z art.38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz.759 ze zm.) Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej przekazuje pytanie i odpowiedź dotyczącą treści SIWZ na dostawę samochodu realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego:

 

 

Pyt.:  Zwracam się do Państwa z zapytaniem o wyposażenie auta:

Czy możemy złożyć ofertę bez:

- System kontroli trakcji,

- System stabilizacji toru jazdy,

- Fotel pasażera regulowany na wysokość.

Odp.: Tak.

 

                                                                                 

                                                                                                              W oryginale podpisał:

Naczelnik Drugiego Śląskiego
Urzędu Skarbowego

               (Janusz Kapica)