Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

 

43-300 Bielsko-Biała                                                     ul. Warszawska 45

Centrala : (033) 499-84-00                                                                                                             NIP:  547-19-90-275

Fax: (033) 499-84-01                                                                                                                     REGON :072884840

Fax zaświadczenia : (033) 499-84-53

www.isnet.katowice.pl/us/bielsko2s.htm                                                                   e-mail:us2472@sl.mofnet.gov.pl

 

Nr KAO-251/7/10                                                                                                                                                                                                                                                                            Bielsko – Biała, dnia 7.10. 2010r.

 

 

 

 

Zgodnie z art.38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz.759 ze zm.) Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej przekazuje pytanie i odpowiedź dotyczącą treści SIWZ na dostawę materiałów biurowych realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego:

 

 

Pyt.:  Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie poz.1 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia-napisane jest:

Bęben do faxu PANASONIC KX-FA83E-a to jest symbol tonera.

Bęben ma numer FA84, proszę o sprecyzowanie o jaki produkt dokładnie chodzi.

Odp.: Chodzi o bęben KX/FA84.

 

                                                                                 

                                                                                                              W oryginale podpisał:

Naczelnik Drugiego Śląskiego
Urzędu Skarbowego

               (Janusz Kapica)