Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

 

43-300 Bielsko-Biała                                                     ul. Warszawska 45

Centrala : (033) 499-84-00                                                                                                             NIP:  547-19-90-275

Fax: (033) 499-84-01                                                                                                                     REGON :072884840

Fax zaświadczenia : (033) 499-84-53

www.isnet.katowice.pl/us/bielsko2s.htm                                                                   e-mail:us2472@sl.mofnet.gov.pl

                       

Nr KAO-251/8/10                                                                                                                                                                                                                                                                    Bielsko – Biała, dnia 29 października 2010r.

 

 

 

Informacja o unieważnieniu przetargu nieograniczonego

na dostawę samochodu

Na podstawie art.93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U.nr 113 z 2010 r., poz.759 ze zm.)  unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę samochodu nr KAO-215/8/10, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

 

 

 

                                                                                  W oryginale podpisał:

                                                                                                              Naczelnik Drugiego Śląskiego

                                                                                                              Urzędu Skarbowego

                                                                                                              (Janusz Kapica)