Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

 

43-300 Bielsko-Biała ul. Warszawska 45

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Centrala : (033) 499-84-00 NIP: 547-19-90-275

Fax: (033) 499-84-01 REGON :072884840

Fax zaświadczenia : (033) 499-84-53

www.isnet.katowice.pl/us/bielsko2s.htm e-mail:us2472@sl.mofnet.gov.pl

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nr KAO-251/3/08                                                                                                                         Bielsko – Biała, dnia 2 września 2008r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę wkładów drukujących do drukarek Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej.

 

 

Na podstawie art.92 ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz.U.nr 223 z 2007 r., poz.1655) informuję, że 

w przetargu nieograniczonym na dostawę wkładów drukujących do drukarek Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej złożono następujące 

oferty nie podlegające odrzuceniu:

 

1.ESCO Firma Prywatna Marek Heinrich

   43-300 Bielsko-Biała, ul. Budowlanych 1

   - ilość punktów: 50,06

2.”Gandolf” Andrzej Kulesza

   03-337 Warszawa, ul. Wyszogrodzka 3/1

   - ilość punktów: 93,87

3.AF SEKO Sp.z o.o.

   43-300 Bielsko-Biała, ul. Bogusławskiego 17

   - ilość punktów: 54,85

4.”PRAXIS” Łódź Pilecka i Petlak Spółka Jawna

   90-516 Łódź, ul. Wólczańska 66

   - ilość punktów: 100,00

5.PHU”VECTOR” Sp.z o.o.

   40-019 Katowice, ul. Krasińskiego 24

   - ilość punktów: 55,75

6.”INPROSYSTEM” Sp.z o.o.

    43-316 Bielsko-Biała, ul. Armii Krajowej 80

    - ilość punktów: 52,68

7.”Partner w Biurze” Sp.z o.o.

    41-803 Zabrze, ul. Ogrodowa 5

    - ilość punktów: 55,90

 

8.PHU „Beskid-Plus” Sp. Jawna Tyrna Cybuch

   43-400 Cieszyn, ul. Towarowa 3

   - ilość punktów: 55,51

 

Odrzucono następujące oferty:

1.CITY BIURO

   66-460 Witnica, ul. Janka Krasickiego 22

 

2.HICOPY Polska Sp.z o.o.

   30-148 Kraków, ul. Lindego 7

 

3.ATB POLSKA Teresa Buraczyńska

   26-600 Radom, ul. Starachowicka 31/6

 

Wybrano ofertę złożoną przez PRAXIS ŁÓDŹ Pilecka i Petlak s.j. 90-516 Łódź, ul.Wólczańska 66, która w wyniku oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów.

 

Informuje się, że wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania, można wnieść protest w terminach i formie określonych w art.180 ustawy Prawo zamówień publicznych (cyt. wyżej).

 

Otrzymują:

1.ESCO Firma Prywatna Marek Heinrich

   43-300 Bielsko-Biała, ul.Budowlanych 1                                                                     W oryginale podpisała:

2.CITY BIURO                                                                                                                p.o. Naczelnika Urzędu

    66-460 Witnica, ul.Janka Krasickiego 22                                                                    (Henryka Szweblik)

3.HICOPY Polska Sp.z o.o.

   30-148 Kraków, ul.Lindego 7

4.ATB POLSKA Teresa Buraczyńska

   26-200 Radom, ul.Starachowicka 31/6

5.GANDOLF Andrzej Kulesza

   03-337 Warszawa, ul.Wyszogrodzka 3/1

6.AF SEKO Sp.z o.o.

   43-300 Bielsko-Biała, ul.Bogusławskiego 17

7.PRAXIS ŁÓDŹ Pilecka i Petlak s.j.

   90-516 Łódź, ul.Wólczańska 66

8.PHU „VECTOR”Sp.z o.o.

   40-019 Katowice, ul.Krasińskiego 24

9.INPROSYSTEM Sp.z o.o.

   43-316 Bielsko-Biała, Al.Armii Krajowej 80

10.”PARTNER w BIURZE” Sp.z o.o.

    41-803 Zabrze, ul.Ogrodowa 5

11.PHU „Beskid-Plus” s.j.Tyrna, Cybuch

    43-400 Cieszyn, ul.Towarowa 3.