Nr KAO-251/2/06                                                                                    Bielsko-Biała, 2006-05-15

Ogłoszenie o wyborze oferty

 

Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej informuje, że w wyniku oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym

na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania, wybrano ofertę

firmy:  „Systems”

00-108     Warszawa

            ul. Zielna 39

 

cena oferty:  43.350 zł.

 

Wytworzyła: Anna Kromczyk

Zatwierdził: Z-ca Naczelnika Urzędu Jacek Binias

Wprowadził: Piotr Osior