Nr KAO-251/3/06                                                                                                                                        Bielsko–Biała, 2006-12-12

 

                                               Ogłoszenie o wyborze oferty

 

Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej informuje, że w wyniku oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów biurowych wybrano ofertę Sp. z o.o.”Partner w Biurze” Filia Bielsko-Biała, ul.Piłsudskiego 27.

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena.

                                                                              

                                                                                         W oryginale podpisał:

                                                                                         Naczelnik Urzędu

                                                                                         Dariusz Piecuch

 

Wytworzyła: Anna Kromczyk

Zatwierdził: Naczelnik Urzędu Dariusz Piecuch

Wprowadził: Piotr Osior