Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

 

43-300 Bielsko-Biała                                                     ul. Warszawska 45

Centrala : (033) 499-84-00                                                                                                             NIP:  547-19-90-275

Fax: (033) 499-84-01                                                                                                                     REGON :072884840

Fax zaświadczenia : (033) 499-84-53

www.isnet.katowice.pl/us/bielsko2s.htm                                                                   e-mail:us2472@sl.mofnet.gov.pl

                       

Nr KAO-251/5/10                                                                                                                                                                                                                                                                          Bielsko-Biała, dnia 27 września 2010r.

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Na podstawie art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.nr 113 z  2010 r.,  poz. 759  ze zm.)   Drugi   Śląski  Urząd  Skarbowy  w  Bielsku-Białej  zawiadamia,  
w przetargu nieograniczonym na dostawę samochodu osobowego wybrano jako najkorzystniejszą następującą ofertę :

„GANINEX” Adam Gazda

ul.Podlaska 8

43-241 Pszczyna-Łąka

Filia w Katowicach

ul.Roździeńskiego 170

40-203 Katowice

W przetargu złożono tylko tę jedną ofertę, wykonawca nie podlega wykluczeniu jak również nie podlega odrzuceniu oferta, uzyskała ona 100 punktów.

Uzasadnienie wyboru:

W wyniku ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę samochodu osobowego wpłynęła tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, a zatem zamawiający dokonał wyboru tej oferty.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 4 października 2010 r.

 

 

 

Otrzymuje:

„GANINEX” Adam Gazda

Filia w Katowicach

ul.Roździeńskiego 170

40-203 Katowice

 

                                                                                              W oryginale podpisał:

                                                                                                                             Z up.Naczelnika Urzędu

                                                                                                                             Zastępca Naczelnika Drugiego Śląskiego

                                                                                                                             Urzędu Skarbowego w B.B.

                                                                                                                             (Jacek Binias)