Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

 

43-300 Bielsko-Biała                                                     ul. Warszawska 45

Centrala : (033) 499-84-00                                                                                                             NIP:  547-19-90-275

Fax: (033) 499-84-01                                                                                                                     REGON :072884840

                                                                                                                                              Fax zaświadczenia : (033) 499-84-53

www.isnet.katowice.pl/us/bielsko2s.htm                                                                   e-mail:us2472@sl.mofnet.gov.pl

                       

Nr KAO-251/2/10                                                                                                                                                                                                                                                                                  Bielsko – Biała, dnia 7 maja 2010r.

 

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w przetargu nieograniczonym na ochronę osób, mienia i obiektu

Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej

 

Na podstawie art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U.nr 223 z 2007 r., poz.1655 z późn.zm.) informuję, że w przetargu nieograniczonym na ochronę osób, mienia i obiektu Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej wpłynęło 12 ważnych ofert:

1. DOMENA Sp.z o.o.

    43-316 Bielsko-Biała, ul.Kustronia 39

2. SOLID SECURITY Sp.z o.o.Warszawa ul. Postepu 17, biuro: 30-323 Kraków, ul.Tyniecka 18

3. FORMACJA S.c. 41-800 Zabrze, ul. Klimasa 2

4. Agencja Ochrony HEROS 42-500 Będzin, ul.Kościuszki 56

5. KOMES Sp.z o.o. 43-300 Bielsko-Biała, ul.Montażowa 3

6. ELKOMEX-98 Sp.z o.o. 43-300 Bielsko-Biała, ul.Sobieskiego 24

7. JAWI Sp. z o.o. 43-100 Tychy, ul.Przemysłowa 52

8. TIME S.c. 43-330 Stara Wieś, ul.Okrężna 6a

9. Elitarne Biuro Ochrony Biznesu GROM 33-300 Nowy Sącz, ul.Kilińskiego 46

10. PW INTERGOS Sp.z o.o. 43-300 Bielsko-Biała, ul.Legionów 59A

11. SKORPION S.J. 34-350 Węgierska Górka, ul.Kościuszki 34

12. DRAGON Sp.z o.o. 43-300 Bielsko-Biała., ul.Partyzantów 22

 

 Porównanie ofert i punktacja przedstawia się następująco:

 

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Ilość punktów

 

1

DOMENA Sp.z o.o.

ul.Kustronia 39

43-316 Bielsko-Biała

 

100,00

 

8

„TIME” S.C.

ul.Okrężna 6a

43-330 Stara Wieś

 

90,49

 

10

„INTERGOS” Sp.z o.o.

ul.Legionów 59A

43-300 Bielsko-Biała

 

84,43

 

2

„SOLID SECURITY“ Sp.z o.o.

02-676 Warszawa, ul.Postępu 17

Biuro: 30323 Kraków, ul.Tyniecka 18

 

84,39

 

5

„KOMES” Sp.z o.o.

ul.Montażowa 3

43-300 Bielsko-Biała

 

83,44

 

11

“SKORPION” Sp.J.

34-350 Węgierska Górka

ul.Kościuszki 34

 

80,67

 

12

„DRAGON” Sp.z o.o.

ul.Partyzantów 22

43-300 Bielsko-Biała

 

77,83

 

6

“ELKOMEX-98” Sp.  o.o.

43-300 Bielsko-Biała

ul.Sobieskiego 24

 

76,27

 

9

Elitarne Biuro Ochrony Biznesu„GROM”

33-300 Nowy Sącz

Ul.Kilińskiego 46

 

74,90

 

7

„JAWI” Sp. z o.o.

43-100 Tychy

ul.Przemysłowa 52

 

68,13

 

4

Agencja Ochrony „HEROS”

42-500 Będzin

ul.Kościuszki 56

 

65,86

 

3

„FORMACJA” S.C.

41-800 Zabrze

Ul.Klimasa 2

 

61,41

 

W wyniku oceny ofert najkorzystniejszą jest oferta złożona przez „DOMENA” Sp. z o.o. 43-316 Bielsko-Biała, ul.Kustronia 39. W związku z tym, że jedynym kryterium oceny ofert była cena, wybrano ofertę, która zawierała najniższą cenę.

Zgodnie z art.94 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa zostanie zawarta po dniu 20 maja 2010 r.

 

                                                                                  W oryginale podpisał:

                                                                                                              Naczelnik Drugiego Śląskiego

                                                                                                              Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej

                                                                                                              (Janusz Kapica)