Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

 

43-300 Bielsko-Biała                                                     ul. Warszawska 45

Centrala : (033) 499-84-00                                                                                                             NIP:  547-19-90-275

Fax: (033) 499-84-01                                                                                                                     REGON :072884840

Fax zaświadczenia : (033) 499-84-53

www.isnet.katowice.pl/us/bielsko2s.htm                                                                   e-mail:us2472@sl.mofnet.gov.pl

                       

Nr KAO-251/10/10                                                                                                                                                                                                                                                                       Bielsko – Biała, dnia 30 listopada 2010 r.

 

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w przetargu nieograniczonym na modernizację instalacji sygnalizacji pożaru

 

Na podstawie art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U.nr 113 z 2010 r., poz.759 z późn.zm.) informuję, że w przetargu nieograniczonym na modernizację instalacji sygnalizacji pożaru wpłynęło 7 ważnych ofert:

  1. Elektroteam Sp.z o.o.

ul.Towarowa 1

43-200 Pszczyna

  1. Impel Tech Solutions Sp.z o.o.

ul.Marsa 56A

04-242 Warszawa

  1. Inter-MS Górny Śląsk Sp.z o.o.

ul.Warszawska 63a/1

40-010 Katowice

  1. Zakład Handlowo-Usługowy „oKrzyk”

ul.Krakowska 203

43-300 Bielsko-Biała

  1. Kabe Systemy Alarmowe Sp.z o.o.

ul.Waryńskiego 63

43-190 Mikołów

  1. Agencja Pożarnicza „Gejzer” Sp.z o.o.

ul.Kustronia 40

43-316 Bielsko-Biała

  1. „Domena” Sp.z o.o.

ul.Kustronia 39

43-316 Bielsko-Biała

Porównanie ofert i punktacja przedstawia się następująco:

 

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Ilość punktów

 

1

Elektroteam Sp.z o.o.

ul.Towarowa 1

43-200 Pszczyna

 

 

100,00

5

 

Kabe Systemy Alarmowe Sp.z o.o.

ul.Waryńskiego 63

43-190 Mikołów

 

 

53,70

 

6

Agencja Pożarnicza „Gejzer” Sp.z o.o.

ul.Kustronia 40

43-316 Bielsko-Biała

 

 

45,31

 

7

„Domena” Sp.z o.o.

ul.Kustronia 39

43-316 Bielsko-Biała

 

 

45,31

 

2

Impel Tech Solutions Sp.z o.o.

ul.Marsa 56A

04-242 Warszawa

 

 

42,96

 

3

Inter-MS Górny Śląsk Sp.z o.o.

ul.Warszawska 63a/1

40-010 Katowice

 

 

42,10

 

4

Zakład Handlowo-Usługowy „oKrzyk”

ul.Krakowska 203

43-300 Bielsko-Biała

 

 

37,37

W wyniku oceny ofert najkorzystniejszą jest oferta złożona przez Elektroteam Sp.z o.o.ul.Towarowa 1 43-200 Pszczyna. W związku z tym, że jedynym kryterium oceny ofert była cena, wybrano ofertę, która zawierała najniższą cenę.

Zgodnie z art.94 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa zostanie zawarta po dniu 6 grudnia 2010 r.

 

 

 

                                                                                   W oryginale podpisał:

                                                                                                              Z up.Naczelnika Urzędu

                                                                                                              Zastępca Naczelnika Urzędu

                                                                                                              (Jacek Binias)