Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

43-300 Bielsko-Biała                                                  ul. Warszawska 45

Centrala : (033) 499-84-00                                     NIP:  547-19-90-275

Fax: (033) 499-84-01                                                REGON :072884840

Fax zaświadczenia : (033) 499-84-53

www.isnet.katowice.pl/us/bielsko2s.htm   e-mail:us2472@sl.mofnet.gov.pl

Nr KAO-251/1/07                                             Bielsko – Biała, dnia 31 maja 2007 r.

 

Ogłoszenie o wyborze oferty

 

Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej informuje, że w wyniku oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na sukcesywną dostawę licencji oprogramowania Microsoft Office 2007 oraz licencji oprogramowania Windows XP Professional, wybrano ofertę „Axentro” Sp. z o.o. ul.Zielna 39  00-108 Warszawa

 

Uzasadnienie wyboru: w przetargu złożono tylko jedną ofertę niepodlegającą odrzuceniu.

                                                                                             

                                                                                   W oryginale podpisał:

                                                                                   Z up. Naczelnika Urzędu

                                                                                   Zastępca Naczelnika Urzędu

                                                                                   (Jacek Binias)