Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

43-300 Bielsko-Biała                                             ul. Warszawska 45

Centrala : (033) 499-84-00                                                                                                                                                                                                                              NIP:  547-19-90-275

Fax: (033) 499-84-01                                                                                                                                                                                                                                        REGON :072884840

Fax zaświadczenia : (033) 499-84-53

www.isnet.katowice.pl/us/bielsko2s.htm                                                                                                                                                                               e-mail:us2472@sl.mofnet.gov.pl

                       

Nr KAO-251/3/07                                                                                                                       Bielsko – Biała, dnia 4 grudnia 2007 r.

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego

 

Na podstawie art.92 ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U.nr 164 z 2006 r., poz.1163 ze zm.) informuję, że w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego złożono następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:

1. dla części I – ESCO Firma Prywatna Marek Heinrich 43-300 Bielsko-Biała, ul.Budowlanych 1 – jedyne kryterium cena 100 punktów,

2. dla części II - ESCO Firma Prywatna Marek Heinrich 43-300 Bielsko-Biała, ul.Budowlanych 1 – jedyne kryterium cena 100 punktów

3. dla części III – 1) SKK-Systemy Kodów Kreskowych 30-415 Kraków, ul.Wadowicka 1A – jedyne kryterium cena 85 punktów,

2) ESCO Firma Prywatna Marek Heinrich 43-300 Bielsko-Biała, ul.Budowlanych 1 -  jedyne kryterium cena 100 punktów.

 

Dokonano następującego wyboru najkorzystniejszej oferty:

1. dla części I - ESCO Firma Prywatna Marek Heinrich 43-300 Bielsko-Biała, ul.Budowlanych 1 – została złożona tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu,

2. dla części II - ESCO Firma Prywatna Marek Heinrich 43-300 Bielsko-Biała, ul.Budowlanych 1 – została złożona tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu,

3. dla części III - ESCO Firma Prywatna Marek Heinrich 43-300 Bielsko-Biała, ul.Budowlanych 1 – najniższa cena.

 

 

                                                                     W oryginale podpisała:

                                                                                   p.o.Naczelnika Urzędu

                                                                                   (Henryka Szweblik)