Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

43-300 Bielsko-Biała                                                    ul. Warszawska 45

Centrala : (033) 499-84-00                                             NIP:  547-19-90-275

Fax: (033) 499-84-01                                                        REGON :072884840

Fax zaświadczenia : (033) 499-84-53

www.isnet.katowice.pl/us/bielsko2s.htm   e-mail:us2472@sl.mofnet.gov.pl

 

Nr KAO-251/2/07                                                 Bielsko–Biała, dnia 8 maja 2007 r.

 

Ogłoszenie o wyborze oferty

 

Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej informuje, że w wyniku oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na sukcesywną dostawę oraz regenerację wkładów drukujących do drukarek Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego, wybrano ofertę Sp. z o.o. „Apollo” 43-300 Bielsko-Biała, ul.Grażyńskiego 14.

Uzasadnienie wyboru: w przetargu złożono tylko jedną ofertę niepodlegającą odrzuceniu.

 

 

                                                                                              W oryginale podpisał:

                                                                                              Naczelnik Urzędu

                                                                                              ( Dariusz Piecuch )