Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

43-300 Bielsko-Biała                                                                                            ul. Warszawska45

Centrala : (033) 499-84-00                                                                               NIP:  547-19-90-275

Fax: (033) 499-84-01                                                                                          REGON :072884840

Fax zaświadczenia : (033) 499-84-53

www.isnet.katowice.pl/us/bielsko2s.htm                                                                                            e-mail:us2472@sl.mofnet.gov.pl

                       

Nr KAO-251/2/08                                                                                                                        Bielsko – Biała, dnia 21 sierpnia 2008r.

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

w przetargu nieograniczonym na „Naprawę pokrycia dachowego na budynku Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej”

 

Na podstawie art.92 ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U.nr 223 z 2007 r., poz.1655) informuję, że w przetargu nieograniczonym na „Naprawę pokrycia dachowego na budynku Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej złożono następujące oferty nie podlegające odrzuceniu:

1. „MARSTbud” Marcin Mołdysz  34-324 Lipowa Nr 833 – jedyne kryterium cena – 88,66 punktów

2. „PORTAL” S.c. B.Malmon, D.Malmon-Lech 43-300 Bielsko-Biała, ul. Leszczyńska 65 - jedyne kryterium cena - 100 punktów,

3. „BUDTEAM” S.c. Ł.Słowik, D.Dymek  34-300 Żywiec, ul.Dworcowa 34 – jedyne kryterium cena – 41,40 punktów,

4. Zakład Stolarsko-Remontowo-Budowlany Janusz Puchałka 43-241 Łąka, ul.Stokrotek 20 - jedyne kryterium cena – 85,19 punktów.

 

Wybrano ofertę złożoną przez „PORTAL” S.c. B.Malmon, D.Malmon-Lech  43-300 Bielsko-Biała, ul.Leszczyńska 65, która zaproponowała najniższą cenę i w związku z tym uzyskała najwyższą ilość punktów.

 

                                                                               W oryginale podpisała:

                                                                               p.o. Naczelnika Urzędu

                                                                                 (Henryka Szweblik)