Inwestor:

Drugi Śląski Urząd Skarbowy

ul. Warszawska 45

43-300 Bielsko Biała

Wykonawca:

 

 

 

 

Przedmiar robót

 

Nazwa budowy: Naprawa pokrycia dachowego

Adres budowy: ul. Warszawska 45, 43-300 Bielsko Biała

Obiekt: Budynek Drugiego Śląskiego US w Bielsku Białej

Rodzaj robót: pokrywcze

CPV: 45261210-9, Wykonywanie pokryć dachowych

Kody CPV:

45261210-9

Wykonywanie pokryć dachowych

Załączniki:

 

 

Sporządził:

 

 

 

 

 

 


 

 

 

1

Naprawa dachu

 

 

1

KNR 4-01 0519-06-050

Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych, pierwsza warstwa

 

krotność

1,00

obmiar

747,66 m2

ilość

747,66

 

met. Szczeg.

cena jedn.

 

wartość

 

Składniki:

Lp.

Nazwa

Jedn

Norma

Limit

Grupa

Cena

Wartość

jedn.

1.

 

Robocizna łącznie

r-g

0,3100

231,7761

 

 

 

 

2

KNR 4-01 0535-08-050

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku

 

krotność

1,00

obmiar

108,43 m2

ilość

108,43

 

met. Szczeg.

cena jedn.

 

wartość

 

Składniki:

Lp.

Nazwa

Jedn

Norma

Limit

Grupa

Cena

Wartość

jedn.

1.

 

Robocizna łącznie

r-g

0,3000

32,5296

 

 

 

 

3

KNR 4-01 0535-04-040

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

 

krotność

1,00

obmiar

102,00 m

ilość

102,00

 

met. Szczeg.

cena jedn.

 

wartość

 

Składniki:

Lp.

Nazwa

Jedn

Norma

Limit

Grupa

Cena

Wartość

jedn.

1.

 

Robocizna łącznie

r-g

0,1500

15,3000

 

 

 

 

4

KNR 4-01 0701-05-050

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach,filarach,pilastrach -załozono 50 %  demontażu tynków

 

krotność

1,00

obmiar

89,90 m2

ilość

89,90

 

met. Szczeg.

cena jedn.

 

wartość

 

Składniki:

Lp.

Nazwa

Jedn

Norma

Limit

Grupa

Cena

Wartość

jedn.

1.

 

Robocizna łącznie

r-g

0,3300

29,6670

 

 

 

 

5

KNR 4-01 0735-0401-050

Uzupełnienie tynków zwykłych kategorii III cementowo-wapiennych /wapno suchogaszone/ na kominach ponad dachem płaskim

 

krotność

1,00

obmiar

28,70 m2

ilość

28,70

 

met. Szczeg.

cena jedn.

 

wartość

 

Składniki:

Lp.

Nazwa

Jedn

Norma

Limit

Grupa

Cena

Wartość

jedn.

1.

 

Robocizna łącznie

r-g

1,7000

48,7900

 

 

 

2.

1602003-060

Piasek do zapraw

m3

0,0266

0,7634

 

 

 

3.

1701100-034

Cement portlandzki "25" z dodatkami

t

0,0052

0,1492

 

 

 

4.

1720200-034

Wapno suchogaszone (hydratyzowane)

t

0,0066

0,1894

 

 

 

5.

2600622-060

Deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm,kl.III

m3

0,0176

0,5051

 

 

 

6.

3930000-060

Woda

m3

0,0067

0,1923

 

 

 

7.

34312-148

Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt

m-g

0,0400

1,1480

 

 

 

8.

43211-148

Betoniarka wolnospadowa 150dm3

m-g

0,0400

1,1480

 

 

 

9.

88888888-147

Materiały pomocnicze 1,50 %

PLN

 

540,14

 

1,50 %

 

 

6

KNR 4-01 0730-03-050

Uzupełnienie warstwy tynków cementowych nakrapianych /wapno gaszone/ na ścianach płaskich, loggiach, balkonach, w jednym miejscu do 5 m2 - tynk na spodniej części gzymsu

 

krotność

1,00

obmiar

61,20 m2

ilość

61,20

 

met. Szczeg.

cena jedn.

 

wartość

 

Składniki:

Lp.

Nazwa

Jedn

Norma

Limit

Grupa

Cena

Wartość

jedn.

1.

 

Robocizna łącznie

r-g

0,5300

32,4360

 

 

 

2.

1602003-060

Piasek do zapraw

m3

0,0099

0,6059

 

 

 

3.

1701100-034

Cement portlandzki "25" z dodatkami

t

0,0021

0,1285

 

 

 

4.

2360000-060

Wapno gaszone (ciasto)

m3

0,0006

0,0367

 

 

 

5.

3930000-060

Woda

m3

0,0026

0,1591

 

 

 

6.

34312-148

Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt

m-g

0,0200

1,2240

 

 

 

7.

88888888-147

Materiały pomocnicze 1,50 %

PLN

 

100,38

 

1,50 %

 

 

7

KNNR 2 1405-040-050

Malowanie tynków zewnętrznych nakrapianych farbą akrylową

 

krotność

1,00

obmiar

89,90 m2

ilość

89,90

 

met. Szczeg.

cena jedn.

 

wartość

 

Składniki:

Lp.

Nazwa

Jedn

Norma

Limit

Grupa

Cena

Wartość

jedn.

1.

 

Robocizna łącznie

r-g

0,2240

20,1376

 

 

 

2.

1523505-066

Farba silikonowa nawierz.na tynki brązowa

dm3

0,3130

28,1387

 

 

 

 

8

KNR 4-01 0108-11-060

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

 

krotność

1,00

obmiar

15,65 m3

ilość

15,65

 

met. Szczeg.

cena jedn.

 

wartość

 

Składniki:

Lp.

Nazwa

Jedn

Norma

Limit

Grupa

Cena

Wartość

jedn.

1.

 

Robocizna łącznie

r-g

0,8600

13,4631

 

 

 

2.

39811-148

Samochód samowyładowczy do 5 t

m-g

0,5000

7,8274

 

 

 

 

9

KNR 4-01 0108-12-060

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km - dalsze 14 km

 

krotność

14,00

obmiar

15,65 m3

ilość

219,17

 

met. Szczeg.

cena jedn.

 

wartość

 

Składniki:

Lp.

Nazwa

Jedn

Norma

Limit

Grupa

Cena

Wartość

jedn.

1.

39811-148

Samochód samowyładowczy do 5 t

m-g

0,0200

4,3833

 

 

 

 

10

(AW) AW 0

Opłata za utylizacje papy lepiku itp

 

krotność

1,00

obmiar

14,95 m3

ilość

14,95

 

met. Szczeg.

cena jedn.

 

wartość

 

Składniki:

Lp.

Nazwa

Jedn

Norma

Limit

Grupa

Cena

Wartość

jedn.

1.

2356567-060

Papa, lepik z demontażu

m3

1,0000

14,9512

 

 

 

 

11

KNR 00-15 0527-01-050

Pokrycie dachów jedną warstwą papy termozgrzewalnej z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową i ułożeniem na sucho papy perforowanej

 

krotność

1,00

obmiar

747,66 m2

ilość

747,66

 

met. Szczeg.

cena jedn.

 

wartość

 

Składniki:

Lp.

Nazwa

Jedn

Norma

Limit

Grupa

Cena

Wartość

jedn.

1.

 

Robocizna łącznie

r-g

0,3105

232,1484

 

 

 

2.

2302502-050

Papa zgrzew.polimer-asf.podkład.Polbit PF

m2

1,1800

882,2388

 

 

 

3.

2300115-033

Emulsja asfaltowa anionowa-lateksowa

kg

0,3000

224,2980

 

 

 

4.

2301904-050

Papa asfaltowa na osnowie z w/sz.perforow.

m2

1,1800

882,2388

 

 

 

5.

1020100-033

Gaz propanowo-butanowy płynny

kg

0,1500

112,1490

 

 

 

6.

34000-148

Wyciąg tow.-osob.I budowlany

m-g

0,0030

2,2430

 

 

 

7.

39000-148

Środek transportowy

m-g

0,0050

3,7383

 

 

 

8.

88888888-147

Materiały pomocnicze 1,50 %

PLN

 

20 415,38

 

1,50 %

 

 

12

KNR 2-02W 0514-0201-050

Różne obróbki z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,55 mm,przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm

 

krotność

1,00

obmiar

108,43 m2

ilość

108,43

 

met. Szczeg.

cena jedn.

 

wartość

 

Składniki:

Lp.

Nazwa

Jedn

Norma

Limit

Grupa

Cena

Wartość

jedn.

1.

 

Robocizna łącznie

r-g

1,5700

170,2351

 

 

 

2.

1120402-033

Blacha stal.ocynkowana płaska grub.0,55 mm

kg

5,5500

601,7865

 

 

 

3.

1200250-033

Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60

kg

0,0290

3,1445

 

 

 

4.

8990499-020

Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego

szt

6,7000

726,4810

 

 

 

5.

39000-148

Środek transportowy (1)

m-g

0,0069

0,7482

 

 

 

6.

88888888-147

Materiały pomocnicze 1,50 %

PLN

 

3 764,90

 

1,50 %

 

 

13

KNR 2-02W 0519-04-040

Rynny dachowe półokrągłe o średnicy 15 cm z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,60 mm

 

krotność

1,00

obmiar

61,20 m

ilość

61,20

 

met. Szczeg.

cena jedn.

 

wartość

 

Składniki:

Lp.

Nazwa

Jedn

Norma

Limit

Grupa

Cena

Wartość

jedn.

1.

 

Robocizna łącznie

r-g

0,6510

39,8412

 

 

 

2.

1120411-033

Blacha stal.ocynkowana płaska grub.0,60 mm

kg

2,1600

132,1920

 

 

 

3.

1200250-033

Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60

kg

0,0210

1,2852

 

 

 

4.

1353099-090

Uchwyty do rynien dachowych

kpl

2,0000

122,4000

 

 

 

5.

39000-148

Środek transportowy (1)

m-g

0,0035

0,2142

 

 

 

6.

34000-148

Wyciąg

m-g

0,0020

0,1224

 

 

 

7.

88888888-147

Materiały pomocnicze 1,50 %

PLN

 

1 222,34

 

1,50 %

 

 

14

KNR 2-02 1604-02-050

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m.

 

krotność

1,00

obmiar

665,60 m2

ilość

665,60

 

met. Szczeg.

cena jedn.

 

wartość

 

Składniki:

Lp.

Nazwa

Jedn

Norma

Limit

Grupa

Cena

Wartość

jedn.

1.

 

Robocizna łącznie

r-g

0,5787

385,1827

 

 

 

2.

1120604-033

Drut stalowy okrągły miękki śred.2,0-6,0mm

kg

0,0090

5,9904

 

 

 

3.

1340399-033

Haki do muru

kg

0,0120

7,9872

 

 

 

4.

2600105-060

Bale iglaste obrzynane gr.50-100 mm,kl.II

m3

0,00002

0,0133

 

 

 

5.

2600618-060

Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.II

m3

0,00018

0,1198

 

 

 

6.

2600619-060

Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III

m3

0,00002

0,0133

 

 

 

7.

2601821-050

Płyty pomostowe komunikacyjne długie

m2

0,0004

0,2662

 

 

 

8.

2601822-050

Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie

m2

0,0002

0,1331

 

 

 

9.

2791000-050

Maty (płyty) trzcinowe grub.3,5 cm

m2

0,0060

3,9936

 

 

 

10.

2791199-050

Płyty pomostowe robocze

m2

0,0150

9,9840

 

 

 

11.

48100-148

Rusztowania rurowe pow.100 m2

m-g

0,1640

109,1584

 

 

 

12.

88888888-147

Materiały pomocnicze 1,50 %

PLN

 

874,95

 

1,50 %