Nr KAO-251/2/08                                                                                                                                                                                                             Załącznik nr 2 do SIWZ

 

 

 

Program funkcjonalno-użytkowy

 

 

 

I Strona tytułowa

 

Nazwa zadania:  Naprawa pokrycia dachowego.

 

Adres:  43-300 Bielsko-Biała, ul.Warszawska 45

 

Nazwa i kod: Wykonywanie pokryć dachowych - CPV 45261210-9,

Kładzenie zapraw i rynien – CPV – 45261300-7

 

Nazwa zamawiającego: Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej, ul.Warszawska 45.

 

Imiona i nazwiska osób opracowujących program funkcjonalno-użytkowy:

Anna Kromczyk  - kierownik działu w Drugim Śląskim Urzędzie Skarbowym,

Robert Bartosiński – inspektor nadzoru – pracownik Izby Skarbowej
w Katowicach.

 

Spis:

Strona tytułowa – str.1,

Część opisowa - str.2,

Część informacyjna – str.2.

 

 

II Część opisowa.

 

Opis ogólny przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest remont pokrycia dachowego polegający na:

- rozbiórce pokrycia z papy,

- rozebraniu obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów z blachy nie nadającej się do użytku,

- rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku,

- odbicie tynków na ścianach, filarach, pilastrach,

- uzupełnienie tynków cementowo-wapiennych,

- malowanie tynków zewnętrznych nakrapianych farbą akrylową,

- pokrycie dachu jedną warstwą papy termozgrzewalnej z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową i ułożeniem na sucho papy perforowanej,

- obróbki z blachy stalowej,

- zamontowanie rynien,

- wywiezienie gruzu, papy itp.

Remont gzymsu, położenie listwy przyrynnowej, rynien dotyczy tylko jednej strony dachu (druga strona została wyremontowana 2 lata temu).

Budynek Urzędu jest czterokondygnacyjny, podpiwniczony, konstrukcja betonowa, dach betonowy kryty papą. Wymiary budynku 51,04 m x 14,46 m.

Szczegółowy zakres robót, niezbędne materiały, ich ilości określa załączony przedmiar robót.

 

Część III Informacyjna.

Zamawiający ma prawo dysponowania nieruchomością – trwały zarząd.

Dojazd do budynku jest od ul.Czechowickiej. Remontowana część dachu znajduje się z tyłu budynku (strona przeciwległa do frontowej), co powoduje, że nie ma przejścia dla pieszych, jedynie wjazd do garaży i częściowo parking).

 

 

Zał. Przedmiar robót