Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

 

43-300 Bielsko-Biała                                                     ul. Warszawska 45

Centrala : (033) 499-84-00                                                                                                             NIP:  547-19-90-275

Fax: (033) 499-84-01                                                                                                                     REGON :072884840

Fax zaświadczenia : (033) 499-84-53

www.isnet.katowice.pl/us/bielsko2s.htm                                                                   e-mail:us2472@sl.mofnet.gov.pl

                       

Nr KAO-251/1/09                                                                                                                                                                                                                                                                          Bielsko – Biała, dnia 24 listopada 2009r.

 

                                                          

          Wykonawcy wg rozdzielnika           

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego oraz programu komputerowego do zarządzania infrastrukturą informatyczną

 

 

Na podstawie art.92 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U.nr 223 z 2007 r., poz.1655 z późn.zm.) informuję, że w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego oraz programu komputerowego do zarządzania infrastrukturą informatyczną złożono następujące oferty nie podlegające odrzuceniu:

Część I Dostawa sprzętu komputerowego

1. Przedsiębiorstwo Wytwórczo-Handlowe WIP Małgorzata Szczepanik-Grzywocz

    ul. Św.Jana 11 44-200 Rybnik – 100,00 punktów,

2. AF SEKO Sp.z o.o. ul.Bogusławskiego 17  43-300 Bielsko-Biała – 92,58 punktów.

 

Część II Dostawa programu komputerowego

Biuro Usług Komputerowych „KOMPLEX” Piotr Żurowiec  ul.Pokoju 6A/12  43-143 Lędziny – 100,00 punktów.

 

W wyniku oceny ofert wybrano:

 Część I – Przedsiębiorstwo Wytwórczo-Handlowe WIP Małgorzata Szczepanik-Grzywocz

ul.Św.Jana 11  44-200 Rybnik.

Na tę część zamówienia złożono tylko 2 oferty i w wyniku ich oceny  wyższą ilość punktów uzyskała oferta Przedsiębiorstwa Wytwórczo-Handlowego WIP z Rybnika.

CzęśćII – Biuro Usług Komputerowych „KOMPLEX” Piotr Żurowiec ul.Pokoju 6A/12.

Na tę część zamówienia złożono tylko 1 ofertę, która nie podlega odrzuceniu.

 

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Wytwórczo-Handlowe WIP

     Małgorzata Szczepanik-Grzywocz

    ul. Św.Jana 11 44-200 Rybnik

2. AF SEKO Sp.z o.o. ul.Bogusławskiego 17 

    43-300 Bielsko-Biała

3. Biuro Usług Komputerowych „KOMPLEX” Piotr Żurowiec 

    ul.Pokoju 6A/12  43-143 Lędziny                                                W oryginale podpisał:

                                                                                                                                             Naczelnik DŚUS w B.-B.

                                                                                                                                             (Janusz Kapica)