Naczelnik Urzędu Skarbowego                                       Celem uregulowania należności na rzecz:                   

w Lublińcu                                                                      Burmistrza Woźnik, Marszałka Wojewódzka 

ul. Paderewskiego 7B                                                     Śląskiego, Naczelnika Urzędu Skarbowego w

42-700 Lubliniec                                                            Lublińcu, Dyrektora Zakładu Ubezpieczeń           

                                                                                      Społecznych Oddział w Częstochowie

                                 

ZARZĄDZENIE SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI

 

       Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lublińcu , działając na podstawie art. 108 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. z 2005 roku Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.) zarządza w Urzędzie Skarbowym w Lublińcu ul. Paderewskiego 7b, od godziny 10:00 dnia 27.12.2010 roku sprzedaż z wolnej ręki niżej wyszczególnionego przedmiotu, zajętego w dniach 17.05.2010r., 24.08.2010r., 24.09.2010r., należącego do:

        Budotrans sp. z o.o.

        ul. Kolejowa 6

        42-289 Woźniki

 

Poz.

Wyszczególnienie/opis

ilość

Wartość

szacunkowa

Minimalna cena

sprzedaży

 

1

Naczepa specjalna do przewozu paliw, nr rej. SLU V141, rok  prod.1999,        

nr nadwozia SV9CNK320ZXDDR1701

 

 

1 szt.

 

73,700.00 zł

 

 

24,566.70 zł

 

Podane ceny zawierają podatek VAT

 

Dla sprzedaży z wolnej ręki ustala się cenę wywoławczą w wysokości 1/3 wartości szacunkowej sprzedawanej ruchomości.

Informacje dotyczące sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Skarbowym w Lublińcu
pod nr tel. 0-34  352-83-36.

UWAGA! Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lublińcu nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady sprzedawanej  ruchomości.

UWAGA! Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lublińcu może odwołać sprzedaż bez podania przyczyn.

 

                                                                                                            W oryginale podpisała

Lubliniec, dnia 2010.12.06                                                        Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lublińcu

                                                                                                              mgr Izabela Kandzia