Tarnowskie Góry  5 grudnia 2007

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

         Zgodnie z art. 92, ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. jednolity Dz. U. Nr 164, poz. 1164 z 2006 r. z późn. zm.) informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę do siedziby Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach 22 sztuk komputerów PC wybrano ofertę firmy:

 

Cemoos Stanisław Pasek

ul. Grodzka 4

Ruda Śląska 6

 

         Ww. oferta jest ofertą z najniższą ceną, spełniającą warunki określone przez zamawiającego.

 

         Poniżej podajemy dane Wykonawców oraz streszczenie oceny i porównania ofert z łączną punktacją dla poszczególnych ofert.

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Kryterium cena 100%

Łączna ilość punktów

1.

ABC Integral Systemy Komputerowe Sp. J.,

ul. Chorzowska 50,

44-100 Gliwice

49,47

49,47

2.

Cemoos Stanisław Pasek

ul. Grodzka 4

Ruda Śląska 6

100

100

3.

Helpcomp

ul. Piłsudskiego 33

41-902 Bytom

80,78

80,78

4.

P.P.U.H. Awans s.c.

ul. Opolska 14

42-600 Tarnowskie Góry

83,75

83,75