Tarnowskie Góry  5 grudnia 2007

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

         Zgodnie z art. 92, ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. jednolity Dz. U. Nr 164, poz. 1164 z 2006 r. z późn. zm.) informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę do siedziby Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach 1 sztuki drukarki laserowej kolorowej wybrano ofertę firmy:

 

Artim Sp. z o.o.

ul. Oleska 121

45-231 Opole

 

         Ww. oferta jest ofertą z najniższą ceną, spełniającą warunki określone przez zamawiającego.

 

         Poniżej podajemy dane Wykonawców oraz streszczenie oceny i porównania ofert z łączną punktacją dla poszczególnych ofert.

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Kryterium cena 100%

Łączna ilość punktów

1.

Artim Sp. z o.o.

ul. Oleska 121,

45-231 Opole

100

100

2.

Techniserv Sp. z o.o.

ul. Piotrkowska 27

42-200 Częstochowa

76,99

76,99

3.

ABC Integral

Systemy Komputerowe

ul. Chorzowska 50

44-100 Gliwice

96,18

96,18

4.

P.P.U.H. Awans s.c.

ul. Opolska 14

42-600 Tarnowskie Góry

97,69

97,69