Tarnowskie Góry  5 grudnia 2007

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

         Zgodnie z art. 92, ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. jednolity Dz. U. Nr 164, poz. 1164 z 2006 r. z późn. zm.) informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę do siedziby Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach 1 sztuki urządzenia wielofunkcyjnego wybrano ofertę firmy:

 

BEN Zbigniew Dziczkowski

ul. Runowa 21

43-100 Tychy

 

         Ww. oferta jest ofertą z najniższą ceną, spełniającą warunki określone przez zamawiającego.

 

         Poniżej podajemy dane Wykonawców oraz streszczenie oceny i porównania ofert z łączną punktacją dla poszczególnych ofert.

  

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Kryterium cena 100%

Łączna ilość punktów

1.

Xerro Polska

Józef Frąckowiak,

ul. Jesionowa 10,

40-159 Katowice

74,46

74,46

2.

Artim Sp. z o.o.

ul. Oleska 121

45-231 Opole

53,24

53,24

3.

Techniserv Sp. z o.o.

ul. Piotrkowska 27

42-200 Częstochowa

49,93

49,93

4.

Magra Sp. J.

ul. Wodzisławska 55

44-200 Rybnik

82,40

82,40

5.

ABC Integral

Systemy Komputerowe

ul. Chorzowska 50

44-100 Gliwice

53,40

53,40

6.

BEN

Zbigniew Dziczkowski

ul. Runowa 21

43-100 Gliwice

100

100

7.

Tadan s.c.

ul. Radomska 15

40-757 Katowice

86,57

86,57

8.

Prima s.c.

ul. Zagórska 83

42-680 Tarnowskie Góry

82,84

82,84