Tarnowskie Góry  5 grudnia 2007

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

         Zgodnie z art. 92, ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. jednolity Dz. U. Nr 164, poz. 1164 z 2006 r. z późn. zm.) informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę do siedziby Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach przedłużeń licencji dla 130 użytkowników i dodatkowych licencji dla 10 użytkowników do serwera pocztowego Kerio Mail Server wybrano ofertę firmy:

 

Cyfrowy Świat

Adam Jarosiński

ul. Metalowców 1

84-230 Rumia

 

         Ww. oferta jest ofertą z najniższą ceną, spełniającą warunki określone przez zamawiającego.

 

         Poniżej podajemy dane Wykonawców oraz streszczenie oceny i porównania ofert z łączną punktacją dla poszczególnych ofert.

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Kryterium cena 100%

Łączna ilość punktów

1.

Cyfrowy Świat

Adam Jarosiński,

ul. Metalowców 1,

84-230 Rumia

100

100

2.

STINET

Sebastian Dzierzęcki

ul. Różana 46

02-569 Warszawa

90,95

90,95