Tarnowskie Góry, dn. 03.11.2008 r.

Urząd Skarbowy

w Tarnowskich Górach

 

 

ZAPYTANIE-ODPOWIEDŹ

 

Dot. – przetargu nieograniczonego za zakup i dostawę 1 sztuki urządzenia wielofunkcyjnego.

 

 

Odpowiedź na pytanie jednego z wykonawców:

 

Pytanie:

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 o zamówieniach publicznych,

zwracamy się do Państwa z prośbą o modyfikację treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Dotyczy parametru:            panel sterowania

 

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu i zmianę parametru:

 

Jest:

Panel starowania

Dotykowy, Uchylny, Menu w języku polskim

Na zapis:

Panel starowania

Dotykowy, Menu w języku polskim

 

 

Określenie parametru technicznego w postaci zapisu „uchylny panel sterowania”  jednoznacznie wskazuje na producenta urządzenia wielofunkcyjnego i ogranicza możliwość złożenia oferty na produkty innych producentów.

Równocześnie Zamawiający wprowadzając taki zapis ogranicza swój wybór.

 

Wykreślenie powyższego parametru pozwoli na zaproponowanie przez oferentów większej gamy urządzeń w których będą niektóre parametry techniczne znacznie lepsze niż wymagane minimum
w SIWZ.

 

Odpowiedź:

 

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.10.2008 r. -  prośbę o zmianę/modyfikację parametrów technicznych przedmiotu zamówienia dot. panelu sterowania (skreślenie słowa uchylny), uprzejmie informujemy, że zamawiający nie zamierza skorzystać z możliwości zapisanych w art. 38, ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. dokonać zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia przed upływem terminu składania ofert.

            Przygotowując postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający dokonał analizy rynku i znalazł kilku dostawców oferujących urządzania wielofunkcyjne różnych producentów, które posiadały (wg opisu) panel sterowania dotykowy, uchylny z menu w języku polskim, a więc taki jaki znajduje się w parametrach technicznych przedmiotu zamówienia. Podniesiony zatem zarzut, że określenie parametru technicznego w postaci zapisu „Uchylny panel sterowania” jednoznacznie wskazuje na producenta urządzenia wielofunkcyjnego i ogranicza możliwość złożenia oferty na produkty innych producentów jest bezpodstawny.

            Jednocześnie informujemy, że w prowadzonym postępowaniu na zakup i dostawę urządzenia wielofunkcyjnego w roku ubiegłym, przy określeniu identycznych parametrów technicznych co w roku bieżącym, wpłynęły oferty z produktami czterech producentów.

 

 

                                                                                                Na oryginale podpisał:

                                                                                                Naczelnik US

                                                                                                Zbigniew Gola