Tarnowskie Góry, dn. 28.08.2008 r.

Urząd Skarbowy

w Tarnowskich Górach

 

ZAPYTANIE-ODPOWIEDŹ

 

Dot. sprawy ZKP-PN-2/2008 – „Wykonanie projektu oraz rozbudowy i modernizacji sieci komputerowej wraz z  zasilaniem w budynku Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach”.

 

 

Odpowiedzi na pytania jednego z wykonawców:

 

Pytanie 1: Jaka jest obecnie wartość mocy zainstalowanej w GTK i jakim zapasem jeszcze dysponuje (przydział mocy) na potrzeby planowanej rozbudowy i modernizacji?

 

Odpowiedź 1: Przydział mocy dla US : 130 kW.  Moc szczytową Ps dla GKT jako suma mocy szczytowych wszystkich tablic piętrowych = 83,08[kW].

 

 

Pytanie 2: Czy ewentualna modernizacja zasilania GTK będzie musiała być konsultowana i uzgadniana z dostawcą energii elektrycznej? 

 

Odpowiedź 2: NIE – jeżeli wykonywane przez oferenta prace nie będą musiały posiadać takiej konsultacji.

 

 

Pytanie 3: Czy dysponujecie Państwo aktualnymi badaniami wartości uziemienia (GTK)? Jeżeli tak to prosimy o podanie jego wartości.

 

Odpowiedź 3: GTK posiada uziemienie - jednak nie posiadamy aktualnych badań wartości uziemienia.

 

 

Pytanie 4: Prosimy o informację na temat parametrów kabla (typ, przkrój żyły, długość) obecnie zasilającego GTK oraz typu i wartości zabezpieczenia pola odpływowego, do którego ww. kabel jest podłączony.

 

Odpowiedź 4: Zasilanie GTK:  LgY4x70 +50 mm2, zabezp. 100A.  Istnieje powierzchnia wolna w GTK 0,5x0,8 m. GTK wykonana jako konstrukcja stalowa. Szacunkowa długość przewodu: 20m.

 

 

Pytanie 5: Prosimy o informację na temat parametrów kabli (typ, przekrój żyły, długość) obecnie zasilających tablice piętrowe, typów i wartości zabezpieczeń tych kabli oraz lokalizacji ww. tablic piętrowych.

 

Odpowiedź 5: Zasilanie tablic piętrowych: YKY 4x10+LgY10 ( TP-9: YDY 5x10mm2) ,zabezp. 32A. Lokalizacja:

TP-1 pokój nr 3, TP-2 korytarz na parterze w budynku głównym, TP-3 pokój nr 5, TP-4 korytarz na parterze w przybudówce, TP-5 korytarz na I piętrze w budynku głównym, TP-6 pokój nr 21, TP-7 korytarz na II piętrze przybudówki, TP-8 pokój nr 42, TP-9 korytarz na II piętrze w budynku głównym.

 

 

Pytanie 6: Jakie są parametry istniejących tablic piętrowych i GTK (typ, pojemność w modułach oraz ilość wolnego miejsca na dodatkowe aparaty) oraz jakim przydziałem mocy dysponują?

 

Odpowiedź 6: Tablice piętrowe:

 

TABLICA

TYP - pojemność

Wolne

moduły w tablicach piętrowych.

Szacunkowe długości  kabli

Moc szczytowa
PS [kW]
( wg posiadanej dokumentacji)

Maks. moc przenoszona przez linię [kW]

( wg posiadanej dokumentacji)

Ilość podłączonych punktów ZPK

TP-1

 

LEGRAND 16

Brak

25m

9,56

26

8

TP-2

 

2 x LEGRAND 16

FAEL-24

10 + 6

14

15m

13,23

26

18

TP-3

 

LEGRAND 16

4

23m

4,41

26

6

TP-4

 

LEGRAND 16

FAEL-24

6

4

20m

11,76

26

16

TP-5

 

FAEL-36

 

20m

13,97

26

19

TP-6

 

LEGRAND 16

5

28m

3,68

26

5

TP-7

LEGRAND 16

FAEL-24

5

9

22m

9,56

26

13

TP-8

 

FAEL-24

Brak

30m

8,82

26

12

TP-9

 

FAEL-36

9

38m

8,09

26

15

 

 

Pytanie 7: Czy określając liczbę urządzeń aktywnych niezbędnych do spełnienia Państwa wymagań należy uwzględnić część już pracujących switch-y, obsługujących gniazda, które zostaną zdemontowane? Jeżeli tak to jakim modelem zabezpieczenia gwarancyjnego zostaną one objęte?

 

Odpowiedź 7: Należy uwzględnić te przełączniki które zostały wymienione w Załączniku nr 7. Gwarancją objęte będą tylko nowe urządzenia dostarczone przez oferenta.

 

 

Pytanie 8: Czy zapas kabli w szafie pozwoli na przełączenie istniejących punktów (5 szt. ZPK na parterze i 1 szt. ZPK w piwnicy) do nowej szafy, czy też operacja ta wymagała będzie wymiany kabli?

 

Odpowiedź 8: Na tak postawione pytanie oferent odpowiedzieć może sobie sam w
trakcie lokalnej. Zamawiający nie zna warunków technicznych niezbędnych
według oferenta i zgodnych z wymaganiami technicznymi producenta systemu
okablowania, wymaganych do prawidłowego funkcjonowania systemu okablowania.

Pytanie 9: Czy w ramach prac modernizacyjnych sieci komputerowej dopuszczają Państwo wykorzystanie już istniejących szaf dystrybucyjnych (przeniesienie do pom. serwerowi)?

 

Odpowiedź 9: TAK.

 

 

Pytanie 10: Czy wymagają Państwo instalacji Pośrednich Punktów Dystrybucyjnych (PPD) na każdym piętrze budynku objętym modernizacją, również w sytuacji gdy max. długość kabli sygnałowych (FTP) nie przekraczają wartości granicznych tj. 90 m. ?

 

Odpowiedź 10: W kwestii instalacji PPD należy spełniać wymagania i zalecenia
stosownych norm w tym PN-EN 50173-1.

 

 

 

                                                                                                Na oryginale podpisał:

                                                                                                Naczelnik US

                                                                                                Zbigniew Gola