Tarnowskie Góry  24 listopada 2006

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

         Zgodnie z art.92, ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm. ) informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę do siedziby Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach bonów towarowych (kuponów podarunkowych) wybrano ofertę firmy:

 

Sodexho Pass Polska Sp. z o.o.

ul. Ostroroga 24E

01-163 Warszawa

 

         Oferta ww. firmy była jedyną ofertą złożoną w postępowaniu, spełniającą kryteria określone przez zamawiającego.

 

 

 

                                                                           Na oryginale podpisał:

                                                                           Naczelnik US

                                                                           Zbigniew Gola