Tarnowskie Góry  2 września 2008

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

                Zgodnie z art. 92, ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. jednolity Dz. U. Nr 164, poz. 1164 z 2006 r. z późn. zm.) informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu oraz modernizacji i rozbudowy sieci komputerowych wraz z zasilaniem w budynku Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach wybrano ofertę firmy:

 

OPA-CARBO Sp. z o.o.

ul. Elżbiety 7

41-905 Bytom

                Ww. oferta jest ofertą z najniższą ceną, spełniającą warunki określone przez zamawiającego.

                Poniżej podajemy dane Wykonawców oraz streszczenie oceny i porównania ofert z łączną punktacją dla poszczególnych ofert.

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Kryterium cena 100%

Łączna ilość punktów

1.

Przedsiębiorstwo Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki

CARBOAUTOMATYKA S.A., ul. Budowlanych 168, 43-100 Tychy

90,01

90,01

2.

OPA-CARBO Sp. z o.o.

ul. Elżbiety 7,

41-905 Bytom

100

100

3.

INTER-MS Górny Śląsk Sp. z o.o.

ul. Warszawska 63a/1

40-010 Katowice

78,87

78,87

 

                                                                                                                                                                                                                                                                          Na oryginale podpisał:

                                                                                                                                                                                                                                                                          Naczelnik US

                                                                                                                                                                                                                                                                          Zbigniew Gola