Tarnowskie Góry  5 grudnia 2006

 Wybór najkorzystniejszej oferty

  

         Zgodnie z art. 92, ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. jednolity Dz. U. Nr 164, poz. 1164 z 2006 r. z późn. zm.) informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na zakup i dostawę do siedziby Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach 1 sztuki drukarki laserowej wybrano ofertę firmy:

 

P.P.U.H. Awans

ul. Opolska 14

42-600 Tarnowskie Góry

 

         Ww. oferta zawierała najniższą cenę, przy spełnieniu warunków przez zamawiającego.

  

                                                                          Na oryginale podpisał

                                                                     Naczelnik US Zbigniew Gola