Tarnowskie Góry  5 grudnia 2006

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

         Zgodnie z art. 92, ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. jednolity Dz. U. Nr 164, poz. 1164 z 2006 r. z późn. zm.) informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na zakup i dostawę do siedziby Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach 3 sztuk licencji oprogramowania komputera wirtualnego wybrano ofertę firmy:

 

ZSK Progres s.c.

ul. Michała Archanioła 10

41-800 Zabrze

 

         Ww. oferta zawierała najniższą cenę, przy spełnieniu warunków przez zamawiającego.

 

                                                                           Na oryginale podpisał

                                                                       Naczelnik US Zbigniew Gola