Tarnowskie Góry  7 grudnia 2006

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

         Zgodnie z art. 92, ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. jednolity Dz. U. Nr 164, poz. 1164 z 2006 r. z późn. zm.) informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na zakup i dostawę do siedziby Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach 2 sztuk drukarek laserowych wybrano ofertę firmy:

 

BIT – Technologies Sp.j.

ul. Uniwersytecka 4

40-007 Katowice

 

         Ww. oferta zawierała najniższą cenę, przy spełnieniu warunków przez zamawiającego.

 

                                                                           Na oryginale podpisał:

                                                                      Naczelnik US  Zbigniew Gola