Tarnowskie Góry  12 grudnia 2006

Ogłoszenie o zawarciu umowy

 

         Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę do siedziby Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach bonów towarowych zawarto umowę z firmą:

Sodexho Pas Polska Sp. z o.o., ul. Ostroroga 24 E, 01-163 Warszawa.

 

 

                                                                           Na oryginale podpisał:

                                                                      Naczelnik US  Zbigniew Gola