Tarnowskie Góry  12 grudnia 2006

 Ogłoszenie o zawarciu umowy

 

         Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę do siedziby Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach 1 sztuki laptopa zawarto umowę z firmą:

ABC Integral Systemy Komputerowe Sp. j., ul. Chorzowska 50, 44-100 Gliwice.

 

                                                                           Na oryginale podpisał:

                                                                      Naczelnik US  Zbigniew Gola