Tarnowskie Góry  14 kwietnia 2008

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

         Zgodnie z art. 92, ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. jednolity Dz. U. Nr 164, poz. 1164 z 2006 r. z późn. zm.) informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę do siedziby Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach materiałów biurowych i eksploatacyjnych wybrano ofertę firmy:

 

Partner w Biurze Sp. z o.o.

ul. Ogrodowa 5

41-803 Zabrze

 

         Ww. oferta jest ofertą z najniższą ceną, spełniającą warunki określone przez zamawiającego.

 

         Poniżej podajemy dane Wykonawców oraz streszczenie oceny i porównania ofert z łączną punktacją dla poszczególnych ofert.

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Kryterium cena 100%

Łączna ilość punktów

1.

Partner w Biurze Sp. z o.o.

ul. Ogrodowa 5, 41-803 Zabrze

100

100

2.

PRO OFFICE Sp. z o.o.

ul. Olimpijska 11, 40-208 Katowice

90,54

90,54

3.

Biuro-Land Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 2F, 43-603 Jaworzno

98,38

98,38

4.

Biuromarket 2 Sp. z o.o.

ul. Adama 1, 40-467  Katowice

87,19

87,19

               

Na oryginale podpisał:

Naczelnik US Zbigniew Gola