Tarnowskie Góry  16 listopada 2007

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

      Zgodnie z art. 92, ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. jednolity Dz. U. Nr 164, poz. 1164 z 2006 r. z późn. zm.) informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na zakup i dostawę do siedziby Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach 2 sztuk drukarek laserowych wybrano ofertę firmy:

 

P.P.U.H. Awans s.c.

ul. Opolska 14

42-600 Tarnowskie Góry

 

         Ww. oferta jest ofertą z najniższą ceną, spełniającą warunki określone przez zamawiającego.

 

                                                                            Na oryginale podpisał:

                                                                           Naczelnik US

                                                                           Zbigniew Gola